of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEK-366
Türkiye'de ve Dünyada Sendikacılık
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
6. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör. Sabriye AKITICI
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Bu dersle öğrencilere Türkiye ve dünyada sendikaların geçmişleri, bugünkü durumları ve gelecekteki muhtemel durumları Türkiye ve dünya ölçeğinde karşılaştırmalı olarak incelenilmeye çalışılmaktadır.
Dersin Hedefleri
Bu dersle öğrencilere Türkiye ve dünyada sendikaların geçmişleri, bugünkü durumları ve gelecekteki muhtemel durumları Türkiye ve dünya ölçeğinde karşılaştırmalı olarak incelenilmeye çalışılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Genel olarak sendika kavramı
2) İşçi ve işveren sendikalrı
3) Türkiye’ de sendikaların geçmiş ve mevcut durumları
4) Dünyada sendikaların geçmiş ve mevcut durumları
5) Türkiye’ de ve dünyada sendikaların geleceğine yönelik öngörüler
Dersin İçeriği
Sendika kavramı, ,işçi ve işveren kavramları, Türkiye’ de dünyada işçi ve işveren sendikaları istatistikleri ve diğer veriler
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
16
2
32
Ödev
1
20
Ödevler
1
14
14
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
40
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
89
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
2
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Alvin Toffler, Üçüncü Dalga, İstanbul, 1981
Nusret Ekin, Endüstri İlişkileri, İstanbul, 1985
Ahmet Selamoğlu, İşçi Sendikacılığının Gücündeki Değişim: Gelişim, Türk Tarih Kurumu, 1995
Kuvvet Lordoğlu Ve Nurcan Özkaplan, Çalışma İktisadı,İstanbul,2003
Meryem Koray, Endüstri İlişkileri, İstanbul, 1992.
Ömer Zühtü Altan, Sosyal Politika, Eskişehir,1996
Sabahattin Zaim, Çalışma Ekonomisi, İstanbul, 1997
Engin Yıldırım, Endüstri İlişkileri Teorileri, Sakarya, 1997.
İlker Parasız Ve Melike Bildirici, Modern Emek Ekonomisi, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2002.
Meryem Koray, Endüstri İlişkileri, İstanbul, 1992.
Nevzat Yalçıntaş, Türkiye’ Nin Sosyal Bünyesi, İstanbul, 1972.
Numan Kurtulmuş, Sanayi Ötesi Dönüşüm, İstanbul, 1996.
Orhan Tuna, Sosyal Siyaset, İstanbul, 1966.
Numan Kurtulmuş, Sanayi Ötesi Dönüşüm, İstanbul, 1996.
Diğer Kaynaklar
-
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak.
4
2
Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek.
5
3
Planlama ve zaman yönetimini kazanmak.
5