of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEK-367
Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
5. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
DR.ÖĞR.ÜYESİ MURŞİT IŞIK
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Dünya'da endüstri ilişkilerinin nasıl işleyiş bir sürecine sahip olduğu görmek. Özellikle gelişmiş ülkelerde endüstri ilişkilerinin nasıl bir sistemle işlediğini öğrenmek.
Dersin Hedefleri
Dünyanın farklı gelişmiş ülkelerinde endüstri ilişkileri sisteminin işleyişini öğrenerek, ülkemizdeki endüstri ilişkileri sistemindeki güçlü ve zayıf yönlerini anlamak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Önde gelen gelişmiş ülkelerin endüstri ilişkiler sistemlerini öğrenmek ve bunlar arasında kıyaslama yapabilmek.
Dersin İçeriği
Endüstri İlişkileri ve Karşılaştırmalı Endüstri İlişkilerinin Kavramsal Çerçevesi
Karşılaştırmalı Endüstri İlişkilerinin Kavramsal Çerçevesi
Türkiye'de Endüstri İlişkilieri
Abd Endüstri İlişkileri
İngiltere'de Endüstri İlişkileri
Almanya'da Endüstri İlişkileri Sistemi
Fransa'da Endüstri İlişkileri
İsveç Endüstri İlişkileri Sistemi
Çin Halk Cumhuriyeti Endüstri İlişkilerinin Görünümü
Güney Kore'de Endüstri İlişkilieri
Güney Afrika'da Endüstri İlişkileri Sistemi
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
1
20
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
40
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
161
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri- Editör: Ramazan Tiyek
Diğer Kaynaklar
-
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak.
4
2
Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek.
3
3
Planlama ve zaman yönetimini kazanmak.
3