of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEK-369
İktisat Okulları ve Emek Piyasaları I
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
5. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Ali Kemal NURDOĞAN
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Bu derste, öğrencilerin İktisat teorisinde Keynes sonrasında ortaya çıkan iktisat okullarını incelemeleri ve bu teoriler doğrultusunda iktisadi analizler yapabilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Öğrencilerin günümüz iktisadi tartışmalarını daha iyi düzeyde anlayabilmeleri hedeflenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1-İktisat okullarının sahip oldukları düşünceleri anlayabilme.
2-Farklı iktisat okullarına göre iktisadi analizler yapabilme.
3-Farklı iktisat okullarına göre politika önermeleri yapabilme.
4-İktisadi okulların öğretilerini güncel hayatta kullanabilme ve sentezleyebilme
Dersin İçeriği
II. Dünya savaşı sonrasında dünya ekonomisinin yapısal analizi, Fordist üretim sisteminin krizi, bu bağlamda teoride yaşanan krizi tanımlamaya yönelik arayışların ortaya çıkış süreçleri ele alınmaktadır. Bu çerçevede, Schumpeter, Monetarizm, Neo Keynesyen İktisat, Kurumsalcı yaklaşım, Rasyonel Beklentiler, Arz yönlü iktisat, Düzenlemeci Okul, Evrimci İktisat okulları incelenmektedir. Ele alınan okullar, ortaya çıkış koşulları,temel teorik dayanakları ve yöneltilen eleştiriler çerçevesinde değerlendirilmektedir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
1
20
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
40
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
161
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
-
Diğer Kaynaklar
•BEAUD M., “Kapitalizmin Tarihi”, İmge Yayınevi, Ankara, 2003.
•BRAUDEL F.,“Maddi Medeniyet ve Kapitalizm”, İmge Yayınevi, Ankara, 2003.
•FONTANA J., “Avrupa’nın Yeniden Yorumlanması”, Afa Yayınları, İstanbul, 1996.
•HEATON H., “Avrupa İktisat Tarihi”, İletişim Yayınevi, İstanbul, 1996.
•MİALET J., “İktisadi olayların Evrimi”, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1994
•WALLERSTEIN I., “Modern Dünya Sistemi”, İmge Yayınevi, Ankara, 2004.
•KAZGAN G., “İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi”, Remzi Kitabevi, 2004
•SAVAŞ V., “İktisatın Tarihi”, 1999.
•Okullarla ilgili makaleler.
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak.
2
2
Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek.
2
3
Planlama ve zaman yönetimini kazanmak.
3