of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEK-373
İstihdam ve İşsizlik
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
5. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
-
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
İstihdam ve işsizlik kavramlarının teorik alt yapısının öğrenilerek mukayeseli araştırmaların yapılmasının sağlanması
Dersin Hedefleri
İstihdam ve işsizlik kavramlarının teorik alt yapısının öğrenilerek mukayeseli araştırmaların yapılmasının sağlanması
Dersin Öğrenme Çıktıları
İstihdam ve işsizlik konularının kavramsal ve teorik çerçevesini tanımlayabilecektir. Dünya’da istihdam ve işsizlik konularının gelişimini analiz edebilecektir. Türkiye’de istihdam ve işsizlik konularının gelişimini analiz edebilecektir. İşsizlikle Mücadele ve İstihdam Politikalarını değerlendirebilecektir.
Dersin İçeriği
1. Haftalar İstihdam ve işsizlikle ilgili kavramların tanımlanması
2. Haftalar İstihdam ve işsizlikle ilgili kavramların tanımlanması
3. Haftalar Emek Piyasası ve Özellikleri, Aktif Nüfus, İşgücü, İstihdam, İşgücüne Katılım Oranı (İKO), Bağımlılık Oranı, Eksik İstihdam
4. Haftalar İstihdam ve İşsizlik kavramının teorik temelleri, Klasik Okul (Klasik İstihdam Teo.) Klasik Modelde İşgücü Piyasası
5. Haftalar İstihdam ve İşsizlik, Keynesyen Okul,
6. Haftalar Neo-Klasik Okul, Yapısalcı Okul
7. Haftalar Çağdaş İktisadi Yaklaşımlar
8. Haftalar Üretim İlişkileri ve İstihdam
9. Haftalar İstihdam sorunları; Eksik istihdam
10. Haftalar İşsizlik; İşsizlik Tanımı, Oranı, Ölçülmesi
11. Haftalar İşsizlik Türleri (Gizli, Açık, Geçici, Yapısal, Konjonktürel, Mevsimlik)
12. Haftalar İstihdam ve işsizliğin mikroekonomik analizi; firma işgücü arz ve talebi
13. Haftalar İstihdam ve işsizliğin makroekonomik analizi
14. Haftalar Dünyada İstihdam ve İşsizlik; Türkiye’de İstihdam ve İşsizlik
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
161
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak.
 
2
Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek.
 
3
Planlama ve zaman yönetimini kazanmak.