of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEK-380
Emek Tarihi
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
6. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Türkiye Emek tarihini tarihsel bir perspektiften incelemek; Türkiye’de emek tarihinin temel
dönüşüm nedenlerinin analizini yapmak; farklı tarihsel periyotlarda çıkan emek kontrol ve sosyal hareketlerini ve
günümüzde emeğin temel biçimi olan güvencesiz çalışma örneklerini bu tarihsel perspektiften irdelemek.
Dersin Hedefleri
-
Dersin Öğrenme Çıktıları
Emek Tarihinde dönüşümleri oluşturan sosyal, politik ve ekonomik nedenleri kavrar ve tartışır.
Dersin İçeriği
ı. hafta Türkiye Emek Tarihine Giriş
II. Hafta Osmanlı Dönemimde Emek ve Sosyal Politika
III. Hafta Endüstriyel Üretimin İlk Ocakları: Zonguldak Madenleri
IV. Hafta Cumhuriyetin İlk Yıllarında Çalışma İlişkileri: 1920’li Yıllar
V. Hafta Türkiye’de Çalışma İlişkiler: 1930 ve 1940’lı Yıllar
VI. Hafta Türkiye Emek Tarihini Edebiyattan Bakarak Anlamak
VII. Hafta Türkiye’de Çalışma İlişkiler: Demokrat Parti Dönemi 1950’li Yıllar
VIII.Hafta Ara Sınav
IX. Hafta 1950’lerde Tarımda Yeninden Yapılanma ve Emek Göçü
X. Hafta Türkiye’de Çalışma İlişkileri: 1960’lı Planlı Kalkınma Dönemi
XI. Hafta Türkiye’de Çalışma İlişkileri: 1970’li Endüstriyel Gelişme ve Emek Hareketi
XII. Hafta Türkiye’de Çalışma İlişkileri: 1980 ve 1990’lı Yıllar-Sürekli Kriz
XIII.Hafta Türkiye’de Çalışma İlişkileri: 2000’li Yıllar Neoliberalin Yeniden İnşası
XIV.Hafta Türkiye’de Güvencesiz Çalışma ve Tuzla Tersaneleri Örneği
XV. Hafta Türkiye’de Güvencesiz Çalışma ve Tekstilde Kadın Emeği Örneği
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
  
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
  
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
  
Ödevler
0
0
0
Devam
  
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
  
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
  
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
  
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
  
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
  
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
161
Yıliçiin Başarıya Oranı
 
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
  
Toplam
  
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak.
 
2
Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek.
 
3
Planlama ve zaman yönetimini kazanmak.