of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEK-463
Sosyal Güvenlik Hukuku
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
7. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Ali Kemal NURDOĞAn
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Sosyal güvenlik hukuku konusu sosyal güvenlik sisteminin işleyişine esas hukuki mevzuattır. Bu mevzuat primli sistem (sosyal sigortalar hukuku ) ve primsiz sistem (sosyal yardım ve sosyal hizmetler hukuku) adı altında iki bölümde ele alınır. Türk sosyal güvenlik sistemi ve bu sistem içinde sağlanan sosyal güvenlik yardımları, yardım alma şartları hakkında bilgi vermek; sistemin hukuki yönünü aktarmaktır
Dersin Hedefleri
1.sosyal güvenlik hukukuna ilişkin temel kavramları öğretmek
2.sosyal güvenlik hukukuna dair hukuku ihtilafları ifade edebilmek
3.mevcut sosyal güvenlik uyuşmazlıklarına hukuki kural ve ilkeleri uygulayabilmek
4.işyerinde çıkabilecek sosyal güvenlik hukuku kaynaklı sorunları çözebilmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. sosyal güvenlik hukukuna ilişkin temel kavramları öğrenebilirler.
2. sosyal güvenlik hukukuna dair hukuku ihtilafları ifade edebilirler.
3. mevcut sosyal güvenlik uyuşmazlıklarına hukuki kural ve ilkeleri uygulayabilirler.
4. işyerinde çıkabilecek sosyal güvenlik hukuku kaynaklı sorunları çözebilirler.
Dersin İçeriği
Sosyal güvenlik hukuku, yasal kaynakları,sosyal güvenlik hakkı ve Türk Anayasasında sosyal güvenlik, sosyal güvenlik tarihi, hukuk , sosyal sigorta tarihi, sosyal sigorta sisteminin kurumsal yapısının yasal dayanağı
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
1
20
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
40
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
161
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Hüseyin Akyıldız,Sosyal Güvenlik Reformuyla Ulaştığı Son Şekliyle Sosyal Güvenlik Hukuku, Alter Yayıncılık, Ankara, 2009
Diğer Kaynaklar
-
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak.
5
2
Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek.
3
3
Planlama ve zaman yönetimini kazanmak.
3