of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:12/4/2020
Bölüm
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEK-465
Toplu Pazarlık Ekonomisi
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Kenan ÖREN
Dersin Yardımcıları
Arş. Gör. Alim TETİK
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Toplu pazarlığın ne olduğunun öğrenilmesi
Türkiye’de ve dünyada toplu pazarlık uygulamaları
Dersin İçeriği
Sendikacılık ve toplu pazarlık kavramı
Grev modelleri
Sendikaların ekonomik etkileri
Sendikaların yapısal değişimleri
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Grup Çalş. / Ödevi
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Sendikacılık ve toplu pazarlık kavramının öğrenilmesi
DK2
Grev modellerinin öğrenilmesi
DK3
Sendikaların ekonomik etkilerinin öğrenilmesi
DK4
Sendikaların yapısal değişimlerinin öğrenilmesi
DK5
Sendikaların geleceğine dönük öngörülerde bulunabilmek