of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEK-466
İş Sağlığı ve İş Güvenliği
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
8. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Murat Yusuf UÇAN
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
İş Sağlığı ve Güvenliği’nin amacını, organizasyon şemasını, teftiş türlerini, usulünü, teftişte incelenecek hususları, teftiş sonuçlarını, güvenlik önlemlerini öğrenciye öğretmektir.
Dersin Hedefleri
1)Türk İş Hukuku’nda İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramlarının Kavramsal Çerçevesi ve Amacı öğrenmek
2)İş Sağlığı ve Güvenliğinin örgütsel yapısı, teftiş türleri ve teftişin şekli ve sonuçları öğrenmek
3)İş sağlığı ve Güvenliğin ilişkin ihlallerin varlığı halinde ihlali engelleme ve ihlalin yaptırımları öğrenmek
4)İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulamanın önemi ve uygulama biçimleri öğrenmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
-Türk İş Hukuku’nda İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramlarının Kavramsal Çerçevesi ve Amacı öğrenebilirler.
-İş Sağlığı ve Güvenliğinin örgütsel yapısı, teftiş türleri ve teftişin şekli ve sonuçları öğrenilebilir..
-İş sağlığı ve Güvenliğin ilişkin ihlallerin varlığı halinde ihlali engelleme ve ihlalin yaptırımları öğrenilebilir
- İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulamanın önemi ve uygulama biçimleri öğrenilebilir.
Dersin İçeriği
İş Sağlığı ve Güvenliği’nin amacını, organizasyon şemasını, teftiş türlerini, usulünü, teftişte incelenecek hususları, teftiş sonuçlarını, güvenlik önlemlerini öğrenciye öğretmektir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
1
20
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
40
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
151
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Fuat BAYRAM, Türk İş Hukuku’nda İş Sağlığı ve Güvenliği, Beta Yayınları, İstanbul 2008
Diğer Kaynaklar
-İlknur KILKIŞ, İş Sağlığı ve Güvenliği,Güncellenmiş 2. Baskı,Dora Yay.,Bursa,2016;
Murat DEMİRCİOĞLU ve Hasan Ali KAPLAN, Sorularla İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku,Bata Yay. İstanbul, 2016.
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak.
4
2
Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek.
3
3
Planlama ve zaman yönetimini kazanmak.
3