of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEK-467
Uluslararası Sosyal Siyaset ve Kuruluşlar
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
7. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof.Dr.Adem EFE
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Uluslar arası İstihdamın geliştirilmesi, yaşam ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi, yeterli sosyal koruma, işçi ve yönetim arasındaki çatışmaları giderme, toplumda engelli, çocuk, kadın gibi zayıf ve bakıma muhtaç kesimlere sosyal devlet niteliğine uygun bir şekilde çözüm önerilerinin sunulması, ILO ve benzeri işgücü kuruluşlarının tanıtımı.
Dersin Hedefleri
1) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkilerinin temeli olan sosyal politikanın uluslar arası düzeyde mahiyetini ve işleyişini kavramak
2) Uluslararası Sosyal Politikanın alt konuları olan Sosyal Güvenlik, İstihdam, İşsizlik gibi konularda küresel ve AB düzeyindeki standartlarını tanımak
3) Uluslar arası Sosyal Politika konularının hayata yansımaları kavramak
4) Günümüzün önemli sosyal sorunlarını öğrenmek
5) Sosyal Refah ülkelerinin standartlarına uygun sosyal politika tedbirlerini anlamak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkilerinin temeli olan sosyal politikanın uluslar arası düzeyde mahiyetini ve işleyişini kavrar
2) Uluslararası Sosyal Politikanın alt konuları olan Sosyal Güvenlik, İstihdam, İşsizlik gibi konularda küresel ve AB düzeyindeki standartlarını tanır
3) Uluslar arası Sosyal Politika konularının hayata yansımaları,
4) Günümüzün önemli sosyal sorunlarını öğrenir
5) Sosyal Refah ülkelerinin standartlarına uygun sosyal politika tedbirlerini anlar
Dersin İçeriği
Uluslar arası düzeyde sosyal politika standartlarının tanıtımı ve gelişim süreci. Uluslar arası işgücü kuruluşlarının tanıtımı.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
1
20
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
40
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
156
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Sosyal Politika, Prof. Dr. Meryem Koray, Ezgi Yayınevi, Bursa, 2000
Diğer Kaynaklar
-
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak.
4
2
Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek.
5
3
Planlama ve zaman yönetimini kazanmak.
3