of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEK-469
İş Etüdü
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
7. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Ali Kemal NURDOĞAN
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
İşletmelerde uygulanan İş-Zaman etüdü ve metot geliştirme araçları hakkında farkındalığını sağlamak, sipariş zamanını hesaplayabilmek ve REFA zaman etüdü formlarını kullanarak standart zamanı belirleyebilmek.
Dersin Hedefleri
İş etüdü ile ilgili temel kavramların farkındalığını sağlamak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Çalışan insan ile çalışma çevresi arasındaki ilişkiyi yorumlar
2. Fiziksel ve zihinsel verimliliği artırmada insancıl çalışma koşullarının etkisini açıklar
3. Endüstriyel işletmelerde iş akış analizi ile iş ve zaman etütlerini gerçekleştirir
4. REFA formlarını kullanarak İş etüdü yapar
5. Sipariş süresini hesaplar
Dersin İçeriği
İş etüdünün temel kavramları, İş Sistemi, Metot Etüdü, İş akış analizi, veri belirleme teknikleri, Sipariş zamanının hesaplanması, REFA standart zaman ölçümü
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
2
30
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
40
40
Arazi Çalışması
1
10
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
173
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1- Kurt M., Dağdeviren M., 2003. İş Etüdü , Gazi Kitabevi, Ankara
2- Groover, M. P. (2007). Work Systems: The Methods, Measurement & Management of Work, Prentice Hall, ISBN 978-0-13-140650-6
3- Erkan N., 1988. Ergonomi, MPM:373, Yeniçağ Basın-Yayın Sanayi ve Tic. Ltd.Şti., Ankara
Diğer Kaynaklar
-
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak.
5
2
Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek.
5
3
Planlama ve zaman yönetimini kazanmak.
5