of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEK-470
Çalışma Yaşamında Ayrımcılık ve Sosyal Dışlanma
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
8. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr.Öğr.Üyesi Ali Kemal NURDOĞAN
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilere çalışma yaşamında farklıkların yönetimi konusunda teorik ve pratik bilgiler öğretmeyi ve çalışma yaşamında farklık konseptini anlamayı, ayrımcılığı azatlamayı amaçlamaktadır.
Dersin Hedefleri
Dersin amacı, çalışma yaşamında ayrımcılıkla ilgili temel teorik bilgileri vermek, ayrımcılığın
ulusal ve uluslararası boyutlarını incelemek ve farklı gruplara karşı ayrımcılığı analiz etmektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Cinsiyet ve teknik açıdan farklı olan işgücünü yönetmeye ile ilgili zorluklar ve sorunları anlamak
Farklı kültürler arasında iletişim sağlama yeteneği geliştirmek
Farklı cinsiyet, etnik köken ve kültürden gelen insanlarla birlikte yeteneği geliştirmek
Çalışma yaşamında farklıklarla ilgili yasal düzen-lemen öğrenmek ve çalışanları ve organizasyonları etkileyen güncel ve cari yasal ve sosyal sorunları anlamak
Çalışma yaşamında farklılıkların yönetimi ile ilgili faktörleri anlamak
Dersin İçeriği
1 Çalışma yaşamında farklılıkların analizi
2 Stero-tipler, ön yargılar ve ayrımcılık
3 Çalışma yaşamında farklılıklara yönelik teorik yaklaşımlar
4 Çalışma Yaşamında farklılık ve ayrımcılık türleri
5 Küresel Farklılık Yönetimi Yasaları I
6 Küresel Farklılık Yönetimi Yasaları II
7 Türk Çalışma Yasalarında Ayrımcılık ilgili Dü-zenlemeleri Kapsam ve Boyutları
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
1
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
161
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak.
 
2
Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek.
 
3
Planlama ve zaman yönetimini kazanmak.