of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEK-472
Mesleki Sunum Teknikleri
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
8. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilerin; belli bir konuda bilgiye ulaşıp derleyerek anlatım amacına uygun bir sunum hazırlama ve bunu bir toplantı organize ederek etkin bir şekilde topluluk önünde sunma becerisini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
-
Dersin Öğrenme Çıktıları
-
Dersin İçeriği
1. Sunum Teknikleri Dersine Giriş 1.1. Dersin amaç ve hedefleri 1.2. Sunum nedir 1.3. Neden etkili sunum 1.4. Sunum tanımı 1.5. Sunum türleri 1.6. Uygulama
2 2. Sunum Hazırlama Aşamaları 1 Sunum Planlanması-Amaç ve Hedefleri 2.1. Sunumun amacını belirlemek 2.2. Hedefleri belirlemek 2.3. Sunumun hedefleri, konuşmacının hedefleri, dinleyicinin hedefleri 2.4. Hedef kitlenin / dinleyicilerin profilini belirleme 2.5. Hedef kitle/dinleyiciler hakkında bilgi toplama 2.6. Hedef kitlenin/dinleyicilerin yapısı
3 3. Sunum Hazırlama Aşamaları 2 Sunum Planlanması-Kullanılacak Destek Araçları 3.1. Kullanılacak destek araçlarını belirlemek 3.2. Sözel destek araçları 3.3. Görsel destek araçları 3.4. Sunumda destek araçlarını kullanırken dikkat edilecek hususlar
4 4. Sunum Hazırlama Aşamaları 3 Sunum Planlanması-Mekan Düzenlemeleri 4.1. Sunum mekanını hazırlamak 4.2. Oturum düzeni nasıl olmalı 4.3. Küçük mekan düzenlemeleri 4.4. Orta büyüklükteki mekan düzenlemeleri 4.5. Büyük mekan düzenlemeleri
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
175
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak.
 
2
Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek.
 
3
Planlama ve zaman yönetimini kazanmak.