of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEK-478
Toplu Sözleşme Hukuku
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
8. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç.Dr. Mustafa Öztürk
Dersin Yardımcıları
Arş.Gör.Selin Altay
Dersin Amacı
İş hukukunun alt dallarından biri olan toplu iş hukuku genel hatlarıyla incelenilmeye çalışılacaktır.Bu bağlamda toplu iş hukuku uygulamalarının çalışma hayatına olan etkileri irdelenecektir.
Dersin Hedefleri
Toplu iş hukuku uygulamalarının çalışma hayatına etkilerini kavramak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Toplu iş hukuku uygulamalarının çalışma hayatına etkilerini kavrar
Dersin İçeriği
Genel olarak sendika özgürlüğü bağlamında, sendika özgürlüğü konuları ele alınacaktır
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
1
20
Ödevler
1
20
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
40
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
172
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Hüseyin Akyıldız ve Adem Korkmaz, İş ve Sosyal Sigortalar Hukuku, Ankara, 2009.
Sabahattin Zaim, Çalışma ekonomisi, İstanbul, 1997
Ünal Narmanlıoğlu, İş Hukuku 2 Toplu İş İlişkileri, İzmir, 2001.
Murat Şen, Karar İncelemesi-Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Haklardan Feragat, İstanbul, 2005
A. Can Tuncay, Toplu İş Hukuku, İstanbul, 1999
Kenan Tunçomağ, ve Tankut Centel, İş Hukukunun Esasları, İstanbul, 2008.
Memduh Yelekçi, Sendikalar Hukuku, Ankara, 2002
Kadir Arıcı, Sendikalar Hukuku, Ankara, 2006
Nizamettin Aktay, Sendika Hakkı, Ankara, 1993
Nizamettin Aktay, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Hukuku, Ankara, 2006
Fevzi Demir, Sorularla Toplu İş Hukuku, Ankara, 2006
Ahmet Selamoğlu, İşçi Sendikacılığının Gücündeki Değişim: Gelişim, Türk Tarih Kurumu, 1995.
Metin Kutal, Grev Hakkının Uluslar arası Normları ve Türk Mevzuatının Bunlara Uyum Sorunu, İstanbul, 2008
Mahmut Kabakçı, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununa Göre Toplu Pazarlık Sürecinde Ortaya Çıkan Uyuşmazlıkların Çözüm Aracı Olarak Grev ve Lokavt, İstanbul, 2004
Diğer Kaynaklar
-
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak.
4
2
Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek.
5
3
Planlama ve zaman yönetimini kazanmak.
5