of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ISL-598
Girişimcilik
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
8. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
-
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Öğrencileri girişimcilik ile ilgili teorik konularda bilgilendirmek, alan ile ilgili örnek olaylardan hareketle pratik bilgiler sunmak, öğrencilerin girişimcilikte yaşanan gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak.
Dersin Hedefleri
-
Dersin Öğrenme Çıktıları
1-Girişimciliğin ekonomideki önemini kavrayabilir
2-Küçük işletmeleri ve ekonomideki rollerini açıklayabilir
3-Girişimcilik konusunun temel kavramlarını tanımlayabilir
Dersin İçeriği
İşletme, Başlıca girişimcilik yaklaşımları, Girişimcilik türleri, Girişimciliğin temel fonksiyonları, Girişimciliğe istek duyma/ motivasyon, İş fikri geliştirme, İş planı ve unsurları, Girişimcilik kültürü, İşletme kurma ve geliştirme, Yerel girişimcilik ve KOBİ’ler, Uluslararası girişimcilik, Girişimcilik ahlakı
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
  
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
  
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
  
Ödevler
0
0
0
Devam
  
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
  
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
  
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
  
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
  
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
  
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
166
Yıliçiin Başarıya Oranı
 
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
  
Toplam
  
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak.
 
2
Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek.
 
3
Planlama ve zaman yönetimini kazanmak.