of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MLY-365
Vergi Hukuku
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
7. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
-
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Öğrencilerin Türkiye’de vergilemenin hukuki boyutu, vergileme ile ilgili usul ve esaslar, gelir vergisine tabi kazançların tespiti ve hesaplanması ve ödenmesi ile ilgili temel bilgiye kavuşturulması.
Dersin Hedefleri
Vergilendirme yetkisinin hukuki niteliği, vergi hukukunun diğer hukuk dalları ile ilişkisi, kaynakları ve vergi kanunlarının uygulanması ve yorumu hakkında bilgi vermek ve öğretmektir. Vergilendirme işlemlerinin usul ve esaslarının her bir aşamasını ele almaktır. Gelir üzerinden alınan gelir vergisini ayrıntılı biçimde incelemektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Vergilendirme ile ilgili muhakeme yeteneği kazanılır
Vergilendirme işlemlerinin usul ve esasları kavranılır.
Türkiye’deki gelir vergisi hakkında bilgi edinilir.
Dersin İçeriği
Türk Vergi Hukuku ve Sistemi dersi; vergilendirmenin temel kavramları, vergi hukukunun kaynakları, vergilendirme ilkeleri, vergi hukukunda taraflar, vergilendirme süreci, vergi yükümlüsünün hak ve ödevleri, vergi yükümlüsünün denetlenmesi, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve çözüm yolları, Türk vergi sisteminin tarihsel süreci, yapısı ve özellikleri ve gelir vergisi konularını içermektedir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
1
20
Ödevler
1
5
5
Devam
0
0
Sunum
1
5
5
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
40
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
14
14
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
160
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Nurettin BİLİCİ; Vergi Hukuku
Diğer Kaynaklar
Mehmet TOSUNER- Zeynep ARIKAN; Vergi Hukuku,
Mehmet TOSUNER- Zeynep ARIKAN; Türk Vergi Sistemi
Nurettin BİLİCİ; Vergi Hukuku,
Salim Ateş OKTAR; Vergi Hukuku,
Osman PEHLİVAN; Vergi Hukuku,
Şükrü KIZILOT, Doğan ŞENYÜZ, Metin TAŞ, Recai DÖNMEZ, Vergi Hukuku.
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak.
3
2
Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek.
2
3
Planlama ve zaman yönetimini kazanmak.
3