of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:7/30/2021
Bölüm
Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MLY-506
Kamusal Maliye
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Sadık YAVUZ
Dersin Yardımcıları
Yok
Ofis Yeri
SDÜ İİBF K2/28
E-Posta
ismailyavuz@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
..........
İş Telefonu
02462110627
Dersin Amacı
Kamu maliyesi, iktisat bilim dalının temel bileşenleri arasında yer alır. 1930’lu yıllardan bu
yana iktisat ve buna bağlı olarak maliye alanında meydana gelen hızlı değişim ve bu çerçevede
özellikle Keynes devriminden sonra devletin ekonomideki rolüne ilişkin yaşanan hızlı dönüşüm,
kamu maliyesi disiplininin önemini giderek artırmıştır. Kamu maliyesi, bir taraftan devletin ne tür
gelirlere ne kadar sahip olması gerektiğini, diğer taraftan ise bu gelirleri nereye harcaması
gerektiğini araştıran ve bu çerçevede ortaya çıkan mali olayları inceleyen bir bilim dalıdır. Vergiler
yoluyla millî gelirin yarısına yakın bir kısmını kamu kesimine aktaran, sonra da harcamalar yoluyla
bunu yeniden ancak farklı bir biçimde ekonomiye dağıtan devlet faaliyetleri özel bir inceleme
alanını gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda bu dersin temel amacı devletin sözedilen ekonomik faaliyetlerinin teorik çerçevesinin öğretilmesidir
Dersin İçeriği
Devletin ekonomideki varlık gerekçesi, çeşitli iktisadi düşünce okullarının devletin ekonomik faaliyetlerine ilişkin görüş ve yaklaşımları, devletin finansman kaynakları, kamu harcaması türleri ve kamu harcamalarının ekonomi üzerindeki etkileri, kamu bütçesi bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Alan Dersi
100
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
İdari yargı hakim adayları olabilir
DK2
Kamu yönetiminde görev alanların yargılama bilgilerini en üst düzeyde oluşturur
DK3
Birey olarak idarenin işlem ve eylemlerine karşı yargısal korunma yollarını öğrenmek, hak arama özgürlüğünü etkin bir şekilde kullanabilir