of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:7/30/2021
Bölüm
Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MLY-507
Bütçe Hukuku
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
4. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof.Dr. Serpil AĞCAKAYA
Dersin Yardımcıları
Araş.Gör. Hamit ÇETİN
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Dersin temel amacı, interdisipliner ve geniş bir bir alan olan bütçe teorisi ve hukuku alanında, öğrencinin gerek uygulamada gerek teorik anlamda kapasitesini arttırmaktır.
Dersin İçeriği
Dersin içeriğine ait başlıca konular: Bütçe hukukunun hukuk bütünü içindeki yeri, bütçe hukukunun diğer bilim dalları ile ilişkisi, kaynakları, ilkeleri, fonksiyonları, Türk Bütçe Sistemi süreçleri ve denetimi.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
100
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Türk Vergi Sistemine hâkim olan ilkeleri, Türk vergi sisteminin yapısını oluşturan birimleri ve Türk vergi sisteminin belli başlı sorunlarını sıralayabilirler.
DK2
Türk vergi sisteminin değişik birimleri arasındaki sorunların nereden kaynaklandığını tahmin edebilirler.
DK3
Türk vergi sistemindeki mevcut sorunların hangi temel ilkelerin yokluğundan kaynaklandığını gösterebilirler.
DK4
Geliri unsurlarına ayırabilir ve bunlar arasındaki ilişkiyi gösterebilirler.Türk vergi sistemi hakkında genel bir değerlendirme sunabilirler.