of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MLY-561
Kamu Maliyesi
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doç.Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK
Dersin Yardımcıları
Arş.Gör. Süleyman DİKMEN
Dersin Amacı
Kamu Maliyesi dersinde devletin sınırları, harcamalar, dışsallıklar ve kamu gelirleri incelenirken, genel anlamda devletin ekonomideki etkinliğinin sonuçları, borçlanma ve bütçe konularında öğrencilere fikir verilmesi amaçlanmıştır.
Dersin Hedefleri
Maliye biliminin ortaya çıkışının ve mali olayların diğer bilim dalları ile ilişkilendirilerek açıklanması, Kamu ekonomisin milli ekonomi içindeki yeri ve öneminin belirlenerek, ekonomik süreç içerisinde piyasa ekonomisi ve kamu kesiminin rolünün değerlendirilmesi, İktisadi ve mali alandaki çeşitli yaklaşımların incelenmesi ve karşılaştırılması, Kamu harcamaları, kamu gelirleri ve bütçeleme konularının analizi, bu konular çerçevesinde ele alınan örneklerin incelenmesi, tartışılması ve değerlendirilmesi. Kamu bütçesinin siyasi, ekonomik ve hukuki boyutlarını kavramak
Kamu ekonomisin milli ekonomi içindeki yeri ve öneminin belirlenerek, ekonomik süreç içerisinde piyasa ekonomisi ve kamu kesiminin rolünün değerlendirilmesi
İktisadi ve mali alandaki çeşitli yaklaşımların incelenmesi ve karşılaştırılması
Kamu harcamaları, kamu gelirleri ve bütçeleme konularının analizi, bu konular çerçevesinde ele alınan örneklerin incelenmesi, tartışılması ve değerlendirilmesi.
Kamu bütçesinin siyasi, ekonomik ve hukuki boyutlarını kavramak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Maliye biliminin ortaya çıkışının ve mali olayların diğer bilim dalları ile ilişkilendirilerek açıklanabilir.
Kamu ekonomisin milli ekonomi içindeki yeri ve önemi belirlenerek, ekonomik süreç içerisinde piyasa ekonomisi ve kamu kesiminin rolünün değerlendirilebilir.
İktisadi ve mali alandaki çeşitli yaklaşımların karşılaştırılabilir.
Kamu harcamaları, kamu gelirleri ve bütçeleme konularının analizi yapılabilir.
Kamu bütçesinin siyasi, ekonomik ve hukuki boyutları kavranmış olur
Dersin İçeriği
Maliye kavramı, mali olaylar ve etkileri, iktisadi ve mali alandaki çeşitli yaklaşımlar, kamunun ekonomik alanı, eski ve yeni devlet anlayışı, kamu ekonomisi-özel ekonomi ayrımı, dışsallık tanımı ve kapsamı, kamu harcamaları ve kamu gelirleri tanımı-türleri-özellikleri-etkileri, bütçe kavramı, bütçe hakkı, bütçe ilkeleri ve sistemleri, borçlanma türleri-şartları-etkileri.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
1
20
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
1
10
10
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
40
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
176
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
-
Diğer Kaynaklar
-
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak.
5
2
Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek.
5
3
Planlama ve zaman yönetimini kazanmak.
4