of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SBK-561
Siyaset Bilimine Giriş
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç.Dr.Hakan Mehmet Kiriş
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Siyasetin bazı temel kavramlarının anlaşılmasını sağlamak
Dersin Hedefleri
Siyaset biliminin temel ilkelerini kavrayabilmek, Siyasal yaşam üzerine etki eden faktörleri değerlendirebilmek, Siyaset biliminin temel ilkeleri çerçevesinde günümüzde yaşanan değişimleri değerlendirebilmek ve sorgulayabilmek, Siyasal yaşamda rol oynayan aktörlerin karşılıklı ilişkilerini çözümleyebilmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Siyaset biliminin temel ilkelerini kavrar,
2) Siyasal yaşam üzerine etki eden faktörleri değerlendirebilir,
3) Siyaset biliminin temel ilkeleri çerçevesinde günümüzde yaşanan değişimleri değerlendirebilmek ve sorgular,
4) Siyasal yaşamda rol oynayan aktörlerin karşılıklı ilişkilerini çözümleyebilir.
Dersin İçeriği
Otorite, güç, egemenlik, meşruiyet, ideoloji gibi siyaset biliminin temel kavramları, siyaset biliminin psikolojik, sosyolojik, ekonomik temelleri, devlet, siyasal katılma, siyasal partiler, kamuoyu ve baskı grupları, siyasal ideolojiler ve propaganda
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
20
Ödevler
1
18
18
Devam
0
0
Sunum
1
8
8
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
40
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
149
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Maurice Duverger, Politikaya Giriş
Bülent Daver, Siyaset Bilimine Giriş
Davut Dursun, Siyaset Bilimi
Mümtaz’er Türköne, Siyaset
Diğer Kaynaklar
-
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak.
3
2
Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek.
4
3
Planlama ve zaman yönetimini kazanmak.
3