of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SBK-566
Kentleşme ve Çevre Sorunları
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
8. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doç. Dr. Nilüfer NEGİZ
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Kentleşme ve kentleşme politikasının temel kavramlarının anlaşılması ve kent tarihi, gecekondu, kentsel yoksulluk, konut, toprak ve arazi kullanımı, kentsel büyüme, kentsel çevre sorunları gibi alanlarda öğrencilere okuma ve tartışma ortamı sunmaktadır.
Dersin Hedefleri
1) Kent ve kente ilişkin sorunları (yaşanan ve ilerde doğabilecek) algılama ve duyarlı hale gelme,
2) Kentsel yaşam alanlarının geliştirilmesi ve sorunlu alanların iyileştirilmesinde katkıda bulunabilme,
3) Kentlilik bilinci geliştirme
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Kent ve kente ilişkin sorunları (yaşanan ve ilerde doğabilecek) algılar ve duyarlı hale gelir,
2) Kentsel yaşam alanlarının geliştirilmesi ve sorunlu alanların iyileştirilmesinde katkıda bulunabilir,
3) Kentlilik bilinci geliştirir
Dersin İçeriği
Kent kuramları; Kentleşmenin ve kentleşme/kent politikasının temel kavramları, Dünyada ve Türkiye’de günümüz kentlerinin özellikleri ve sorunları, Kentleşme, kalkınma, bölgesel kalkınma ve planlama, yerel ekonomik kalkınma, bölgesel kalkınma, Kentsel Yoksulluk
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
151
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası, İmge Kitapevi, Ankara, 2004,
Hasan ERTÜRK, Neslihan SAM, Kent Ekonomisi, Ekin Basımevi, Bursa 2009,
Kemal Göorunlarırmez, Çevre Sorunları, nobel yayınevi ankara 2007,
Yusuf şahin, kentleşme politikası,murathan yayınevi 2010.
Diğer Kaynaklar
İnan ÖZER, “Türkiye’de Kent, Kentleşme ve Kentsel Değişme”, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı (içinde) edt: Mehmet ZENCİRKIRAN, Nova Yayınları 2006;
Doğan BIÇKI, “Kentsel Yeniden Yapılanma Çerçevesinde Mekansal Yarılma, Kentsel Yoksulluk ve Türkiye”, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı (içinde) edt: Mehmet ZENCİRKIRAN, Nova Yayınları 2006.
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak.
3
2
Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek.
4
3
Planlama ve zaman yönetimini kazanmak.
3