of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/5/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILA-107
Siyer-i Nebi I
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
1. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Murat SARICIK
Prof. Dr. Muhammet Sadık AKDEMİR
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
SDÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
E-Posta
muratsaricik@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
09:00-17:00
İş Telefonu
0246 211 02 58
Dersin Amacı
İslam tarihinde konular hakkında analiz kabiliyeti kazandırmak
Dersin İçeriği
İslam Tarihinin ana kaynakları, İslam öncesi dönemde Arap yarımadasının dini, siyasi, kültürel, ekonomik ve sosyal yapısı; komşu ülke ve imparatorlukların durumu; Hz. Muhammed?in ailesi, doğumu ve gençliği, Hz. Muhammed?in peygamberliği ve İslamiyet?in doğuşu; ilk müslümanlar, Mekke dönemindeki önemli olaylar ve gelişmeler, Akabe biatleri ve önemi; Medine?ye hicret; Medine döneminin önemli olayları, Medine?nin siyasi, ekonomik ve sosyal yapısı, Hz. Peygamber?in katıldığı önemli savaşlar, Arap müşriklerle ve gayr-i müslim gruplarla ilişkiler; Hz. Muhammed?in kabilelere ve dış ülkelere gönderdiği misyonlar; Hz. Muhammed?in evlilikleri, ahlakı ve vefatı.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
İslam Tarihinin ana kaynaklarını tanır, İslam öncesi dönemde Arap yarımadasında sosyal, dini ve toplumsal yapısı hakkında bilgi sahibi olur.
DK2
Hz. Muhammed'in ailesi, doğumu, gençliği, İslamın doğuşu ve tebliğ faaliyetleri konularında bilgi kazanımı elde eder.
DK3
Peygamberliğin Mekke Dönemi hakkında bilgi sahibi olur.
DK4
Hicret kavramını tanır ve Medine'ye hicret konularında bilgi sahibi olur.
DK5
Peygamberliğin Medine Dönemi hakkında bilgi sahibi olur.
DK6
Hz. Muhammed'in evlilikleri, diğer din mensuplarıyla olan ilişkileri, savaşları gibi konularda bilgi sahibi olur.