of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/4/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILA-110
İbadet Esasları II
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
2. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Adnan KOŞUM
Doç. Dr. Ünal YERLİKAYA
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Muhammet Peşe
Dr. öğr. Üyesi Ömer Faruk ATAN
Dersin Yardımcıları
Arş. Gör. Yıldız DEMİR
Arş. Gör. Serap Nurhan ÇAM
Ofis Yeri
336-335-330
E-Posta
adnankosum@sdu.edu.tr
unalyerlikaya@sdu.edu.tr
ahmetmuhammetpese@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
15:00-17:00
İş Telefonu
02462110229-02462110230-02462110234
Dersin Amacı
İbadetlere ilişkin temel bilgileri vermek
Dersin İçeriği
1. Oruç, zekat ve hac ibadetlerinin tanımları ve içerikleri
2. Yeminler ve keffaretler
3. Helaller ve haramlar, güncel fıkhî konular
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Orucun tanımını, mahiyetini, çeşitlerini kavrayabilecek ve oruçla ilgili güncel meselelere cevap verebilecek
DK2
Zekatın tanımını, mahiyetini ve şartlarını kavrayabilecek ve zekatla ilgili güncel meselelere cevap verebilecek
DK3
Haccın tanımı, mahiyeti ve şartlarını kavrayabilecek ve hacla ilgili meselelere cevap verebilecek
DK4
Kurbanın mahiyeti ve yükümlülük şartlarını kavrayabilecek ve kurbanla ilgili güncel meselelere cevap verebilecek
DK5
Yeminin tanımını, mahiyetini, çeşitlerini kavrayabilecek ve yeminle ilgili meselelere cevap verebilecek
DK6
Keffaretin tanımını, mahiyetini, çeşitlerini kavrayabilecek ve keffaretle ilgili fıkhi meselelere cevap verebilecek
DK7
Helaller ve haramlar ile güncel fıkhî problemleri kavrayabilecek