of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/4/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILA-116
Türk İslam Sanatları
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
2. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Bahattin YAMAN
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
Süleyman Demirel Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi
E-Posta
bahattinyaman@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
10.00-12.00 (pazartesi)
İş Telefonu
(0246)2110264
Dersin Amacı
Din-kültür-sanat ilişkisi, İslâm kültürünün sanata yansıması, İslam medeniyetinde önemli yapılar hakkında bilgilendirme.
Dersin İçeriği
Sanat kavramı ile ilgili tanımlar. Sanatın gelişmesine etki eden faktörler. İslam kültüründe sanat ve resim. Resim yasağı problemi. İslam sanatında resim yasağı etkilerine örnekler. İslam kültür ve sanatında kutsal mekânlar ve tarih içinde geçirdiği değişimler. Emevi dönemi mimari yapıları. Abbasi Dönemi mimari Yapıları. İlk dönem Türk Sanatı. Karahanlı , Gazneli Sanatı, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Beylikler Dönemi Mimarisi. Erken Osmanlı Sanatı, Klasik Dönem Osmanlı Mimarisi, Geç Dönem Osmanlı Mimarisi. İslam resim sanatı, Hat Sanatı, Ebru Sanatı
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Teknik Gezi
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Sanatın oluşumunu yönlendiren etkenleri kavrar.
DK2
Din-sanat ilişkisini kavrar.
DK3
İslam medeniyetindeki önemli yapılar hakkında kültür edinir.
DK4
Türk İslam mimarisinin gelişim safhalarını kavrayarak değerlendirir.
DK5
Tarihi eserlere sahip çıkma ve onları koruma bilinci gelişir.