of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/4/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
İEG-119
Eğitim Bilimine Giriş
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Selim Sözer
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
-
E-Posta
selimsozer@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
2110285
Dersin Amacı
Eğitim biliminin temel kavramlarını tanımak, eğitimin sosyal, psikolojik, felsefi, politik, ekonomik ve tarihsel temellerini irdelemek, eğitim biliminde araştırma yöntemlerini tanımak, öğretmenlik mesleği ve öğretmenin niteliklerini açıklamak, öğretmen eğitiminin özelliklerini ve gelişimini tanımak, öğretmen eğitimindeki gelişmeleri analiz etmek ve eğitim bilimindeki yönelimleri irdelemek.
Dersin İçeriği
Eğitim ve öğretimle ilgili temel kavramlar; eğitimin amaçları ve işlevleri; eğitimin diğer alanlarla ve
bilimlerle ilişkisi; eğitimin hukuki, sosyal, kültürel, tarihî, politik, ekonomik, felsefi ve psikolojik temelleri;
eğitim bilimlerinde yöntem; bir eğitim ve öğrenme ortamı olarak okul ve sınıf; öğretmenlik
mesleği ve öğretmen yetiştirmede güncel gelişmeler; yirmi birinci yüzyılda eğitimle ilgili yönelimler
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Eğitimle ilgili temel kavramları tanımlar.
DK2
Eğitimin amaç ve işlevlerini açıklar.
DK3
Belli başlı toplumsal olgular ve kurumlar arasındaki ilişkileri açıklar.
DK4
Eğitim, psikoloji ve eğitim psikolojisi arasındaki ilişkileri açıklar.
DK5
Eğitim, felsefe ve eğitim felsefesi arasındaki ilişkileri açıklar.
DK6
Eğitim, ekonomi ve eğitim ekonomisi arasındaki ilişkileri açıklar.
DK7
Tarih, eğitim ve eğitim tarihi arasındaki ilişkileri açıklar.
DK8
Eğitim bilimi ve bilimsel araştırma arasındaki ilişkiyi açıklar.
DK9
Türk Milli Eğitim Sisteminin genel amaç ve temel ilkelerini sıralar.
DK10
Milli Eğitim Bakanlığının örgüt yapısını tanır.