of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/6/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILA-120
Fıkıh II (Arapça)
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
2. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Adnan KOŞUM
Doç. Dr. Ünal YERLİKAYA
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Muhammet PEŞE
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ATAN
Dersin Yardımcıları
Arş. Gör. Yıldız DEMİR
Arş. Gör. Serap Nurhan ÇAM
Ofis Yeri
İlahiyat Fakültesi Ofisler
E-Posta
ahmetpese@sdu.edu.tr
adnankosum@sdu.edu.tr
unalyerlikaya@sdu.edu.tr
omeratan@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Hafta içi 13:00-14:00
İş Telefonu
0246 2110151
Dersin Amacı
Oruç, Zekat, Hac Meseleleri hakkında klasik kaynaklardan okuma yapmak
Dersin İçeriği
Oruç, Zekat, Hac Meseleleri
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Oruç, Zekat ve Hac konularının klasik kaynaklarda ele alınış biçimini görür.
DK2
Öğrenci, oruç tutmamayı mübah kılan durumlara vakıf olur.
DK3
Orucu bozan durumların klasik kaynaklarda nasıl ele alındığını görür.
DK4
Öğrenci, orucun farz kılınışı ve oruç tarihiyle ilgili bilgi sahip olur.
DK5
Oruç, zekat ve hac konusunda kapsamlı bilgi sahibi olur.
DK6
Fıkhi bir meselenin klasik kaynaklardan nasıl araştırılacağını öğrenir.