of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/4/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILA-122
Kur'an Okuma ve Tecvid II
0.0
0.0
2.0
1.0
4.0
2. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Ebrahem DOKARLI
Dersin Yardımcıları
yok
Ofis Yeri
140
E-Posta
ebrahemdokarli@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
10:00-12:00
İş Telefonu
0309
Dersin Amacı
Kur'ân'ın tecvid kurallarına uygun olarak doğru okunması. Tecvid, mehâric-i hurûf bilgisi ve uygulamasını; Kur'ân'ın yüzünden okunmasını; dersin tanımı çerçevesinde sûrelerin ezberlenmesini ve Türkçe anlamlarının öğrenilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
"TEYSİRU AHKAMİ`T-TECVİD"in görsel tecvidi oğrenmek için okunması ve anlaması, tecvid kurallarına uyarak öğrencilere tek tek ve takipli bir şekilde anlatılması ve (Yasin,Mülk) sürelerini ezberlenmesi,
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Uygulama
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Kur'an metnini tecvid kurallarına uygun yüzünden okur.
DK2
Namazlarda okunması mutad olan namaz dualarını ezberleme yeteneği kazanır.
DK3
Kur'an'daki muayyen sureleri ezberlerek Türkçe anlamını öğrenir.
DK4
Mahreçleri aynı olan harfler arasında karşılaştırma yapar.
DK5
Tenvin ve sakin nun’un halleri arasında bağlantı kurar.
DK6
Kuran surelerini tashih-i hürufla tilavet etme yeteneği kazanır.