of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/6/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILA-201
Kur’an Okuma ve Tecvid III
0.0
0.0
2.0
1.0
4.0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
EBRAHEM DOKARLI
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
140
E-Posta
ebrahemdokarli@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
09:00-17:00 (pazartesi-perşembe)
İş Telefonu
0246 211 0292
Dersin Amacı
Kur'ân'ın tecvid kurallarına uygun olarak doğru okunması. Tecvid, mehâric-i hurûf bilgisi ve uygulamasını; Kur'ân'ın yüzünden okunmasını; dersin tanımı çerçevesinde sûrelerin ezberlenmesini ve Türkçe anlamlarının öğrenilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Kur'an-ı Kerim'in 151-220 sayfalarının yüzünden; Buruc, Tarık, A'la, Ğaşiye, Fecr, Beled, Şems, Leyl surelerinin ezbere okunması.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Uygulama
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Kur'an metnini tecvid kurallarına uygun yüzünden okuma. Namazlarda okunması mutad olan namaz dualarını ezberleme yeteneği. Kur'an'ın 151- 220 sayfalarını yüzünden okumuş, muayyen sureler (Buruc, Tarık, A'la, Ğaşiye, Fecr, Beled, Şems, Leyl) ezberlemiş ve
DK2
Kur’an-ı Kerim’i doğru ve güzel okumanın İslam dinindeki ve kültürümüzdeki yerini fark eder.
DK3
Kur’an-ı Kerim’i doğru ve güzel okuma kurallarını açıklar.
DK4
Kur’an-ı Kerim’i harflerin mahreçlerine ve tecvid kurallarına uygun olarak doğru ve güzel bir
biçimde okur.
DK5
Gerek meslekî hayatında gerekse kişisel hayatında etkin bir biçimde kullanabileceği bazı sure ve
ayetleri kurallarına uygun olarak ezberler ve okur.
DK6
Programda yer verilen ayet ve surelerin anlamlarından temel ilkeler çıkarma becerisi kazanır.