of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/4/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
İEG-201
Öğretim İlke ve Yöntemleri
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof. Dr. Saadettin ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
269
E-Posta
saadettinozdemir@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
15.00.16.00
İş Telefonu
0 246 211 0172
Dersin Amacı
Eğitimde planlama ve değerlendirmenin bazı temel kavramlarını anlamak ve geliştirmek.
Dersin İçeriği
Öğretim ilkeleri, Temel Kavramlar ve Program Geliştirme Süreci, Program Geliştirme Model ve Yaklaşımları, Eğitim Programı Öğeleri, Hedef ve Hedef Belirleme Süreci ve İçerik, Eğitim Durumları ve Değerlendirme, Öğretim Modelleri ve Stratejiler, Yöntem ve Teknikler, Öğretim Araç-Gereç ve Materyalleri, Öğretimi Planlama, Ölçme ve Değerlendirme ile İlgili Temel Kavramlar, Ölçme ve Değerlendirme Çeşitleri, Temel İstatistiksel Bilgiler, Eğitimde Kullanılan Sınavlar ve Alternatif Ölçme Araçları, Ölçme Araçlarının özellikleri.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Seminer
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Eğitim öğretimle ilgili temel kavramları kazanır.
DK2
Öğrenmeyi etkileyen temel faktörler ve genel öğrenme ve öğretme ilkelerini bilir.
DK3
Öğretimde planlamayı öğrenir.
DK4
İçerik ve düzenleme konusunu bilir.
DK5
Öğrenme-öğretme yaklaşımlarını bilir.
DK6
Öğretim strateji ve öğrenme stratejileri konusunu bilir.
DK7
Öğretim yöntem ve taknikleri konusunu bilir.