of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/4/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
İEG-202
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
4. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Selim Sözer
Dersin Yardımcıları
yok
Ofis Yeri
sdü ilahiyat fak. no161
E-Posta
ilahiyatf@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
15,00-17,00
İş Telefonu
02462110286
Dersin Amacı
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin temel kavramlarını öğretmek.
Dersin İçeriği
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi; ölçme ve değerlendirmeyle ilgili temel kavramlar;
ölçme araçlarının psikometrik (geçerlik, güvenirlik, kullanışlılık) özellikleri; başarı testleri
geliştirme ve uygulama; test sonuçlarının yorumlanması ve geri bildirim verme; test ve madde puanlarının
analizi; değerlendirme ve not verme.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Öğrenci ölçme ve değerlendirme kavramının anlamını ve ölçme ile değerlendirmenin birbirleriyle ilişkili ama farklı kavramlar olduğunu öğrenir.
DK2
Öğrenci kendi öğrencilerinin neyi bilip bilmediklerini en doğru bir şekilde nasıl ölçülebileceğini öğrenir.
DK3
Soruları nasıl dengeleyebileceğini kavrar.
DK4
Öğrenciyi hangi açılardan değerlendirmesi gerektiğini, sadece sınav ölçmenin değerlendirmede ueterli olmayacağını bilir.
DK5
Eğitim ve öğretimden muradın yalnızca bilgi aktarımı olmadığını, onların davranışlarını değiştirmesine ve kendilerinin geliştirmesine yardımcı olması gerektiğini anlar.