of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/6/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILA-206
Hadis II ( Arapça)
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
4. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
1-Talat Sakallı
2-Yusuf Açıkel
Dersin Yardımcıları
Arş. Gör. Muhammed Furkan Taha DEMİRBAŞ
Ofis Yeri
İlahiyat Fakültesi, Programda yer alan derslikler
E-Posta
yusufacikel@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Pazartesi ve Cuma günleri, 13.00-17.00
İş Telefonu
0246 224 211 0249
Dersin Amacı
Klasik Hadis kaynaklarının Hadis ilmine dair diğer kaynakların tanınması, Örnek Hadis metinlerinden hareketle hadisleri doğru (sahih) anlama ve meşru yorum becerisi kazandırmak, Sened ve metin tenkidine dair yöntem bilgisini kazandırmak.
Dersin İçeriği
el-Lü'lüü ve'l-Mercan kitabı hakkında genel bilgiler, Sıyam (Oruç), İtikâf, Hac, Nikâh, Rada' (Süt Emzirme), Talak (Boşanma), Liân (Lânetleşme), Itk (Köle Azadı), Büyû' (Alış Veriş), Müsâkât (Sulama ve Bakımını Yapma Akdi), Ferâiz (Miras Hükümleri), Hibât (Hibeler), Vasiyyet, Nezr (Adak), Eymân (Yeminler), Kasâme Yemini, Hudûd (Cezalar), Akdiye (Hükümler), Lukata (Bulunan Şeyler), Cihâd, İmâret Emirlik), Sayd ve'z-Zebâih (Avlanma, Kesilecek ve Eti Yenilecek Hayvanlar) konuları işlenecektir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Seminer
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Öğrenci temel hadis ve usul kaynakları hakkında bilgi sahibi olur.
DK2
Hadis ilimleri hakkında bilgi sahibi olur.
DK3
Türkiye’de ve yurtdışında hadisle alakalı çalışmalar hakkında bilgi sahibi olur.
DK4
Hadis usulünün temel kavramları hakkında bilgi sahibi olur.
DK5
Hadis usulünde tartışılan konuları öğrenir.
DK6
Bir hadisin ne zaman sahih olup olmayacağını kavrar.