of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/5/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILA-208
Fıkıh IV (Arapça)
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
4. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Adnan KOŞUM
Doç. Dr. Ünal YERLİKAYA
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Muhammet Peşe
Dr. öğr. Üyesi Ömer Faruk ATAN
Dersin Yardımcıları
Arş. Gör. Yıldız DEMİR
Arş. Gör. Serap Nurhan ÇAM
Ofis Yeri
336-335-330
E-Posta
adnankosum@sdu.edu.tr
unalyerlikaya@sdu.edu.tr
ahmetmuhammetpese@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
15:00-17:00
İş Telefonu
02462110229-02462110230-02462110234
Dersin Amacı
İslam borçlar hukukunun genel teorisi ve ilgili hukuki düzenlemeler bakımından detay bilgi vermek.
Dersin İçeriği
islam borçlar hukuku, akit teorisi, akit çeşitleri, geçerlilik nazariyeri, akitlerle ilgili şartlar, akdin sona ermesi, borç kavramı, borcun türleri, borcun sona ermesi, borcun kaynakları.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Hukuki mahiyeti yönüyle borç kavramını tanımlayabilme ve borcun unsurlarını analiz edebilir.
DK2
Hukuki detayları yönüyle borcun kaynaklarını tanımlayabilme ve onlar arasındaki farkları ortaya koyabilir.
DK3
Hukuki mahiyeti, unsurları ve İslam hukuk düşüncesindeki yeri bakımından akit teorisini kavrar.
DK4
Hukuki mahiyeti ve İslam hukuk düşüncesindeki yeri bakımından faiz teorisini kavrama ve diğer hukuk sistemleriyle mukayese edebilir.
DK5
Sorumluluk çeşitlerini tanımlayabilmek ve İslam sorumluluk hukukunda sorumluluğa esas teşkil eden ilkeleri kavrar.
DK6
İslam hukukunda eşya kavramını tanımlayabilmek ve İslam eşya hukukunun genel yapısını kavrar.
DK7
Tanımı, unsurları, hukuki mahiyeti ve ilgili hükümleri bakımından hak ve mülkiyet kavramlarını kavrar.