of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/6/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILA-213
Din Psikolojisi
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Hüseyin CERTEL
Dersin Yardımcıları
yok
Ofis Yeri
İlahiyat Fakültesi no:148
E-Posta
huseyincertel@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
10:00-17.00
İş Telefonu
21103001
Dersin Amacı
Din Psikolojisi dersinin amacı, bir bilimsel disiplin olarak din psikolojisinin tarihi, tanımı, konuları, amaçları, metotları, teorileri ve temel konuları hakkında bilgi vermek ve öğrencinin dini olgulara psikolojik bir perspektifle yaklaşmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bilim olarak din psikolojisi, teoriler, Freud ve Jung?un din psikolojileri, ibadet, ritüel ve inancın psikolojisi
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Ödev
Web Tab. Öğrenme
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Din olgusunu psikolojik bakış açısıyla inceleme becerisi kazanır
DK2
Farklı gelişim dönemlerinde bulunan insanlara hizmet sunmasına yardım edecek iletişim becerisi kazanır.
DK3
Olayları ön kabullerden uzak bir şekilde bilimsel bir metotla araştırıp sınıflandırır.
DK4
Psikolojik olayların bağlı olduğu esasları tarafsız bir yaklaşımla ortaya koymaya çalışır.
DK5
İnsanın dinî hayatını bütün genişliği, derinliği ve bağlantıları içerisinde inceler.
DK6
Doğru bilgi aktarma ve meslek ilkelerine uygun davranış biçimi geliştirmeyi öğrenir.
DK7
Student comprehends the principles of belief, which is the most important part of Islam.