of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/5/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILA-212
İslam Tarihi II
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
4. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. İsmail Hakkı Göksoy
Dersin Yardımcıları
Prof. Dr. M. Sadık Akdemir
Ofis Yeri
251
E-Posta
ismailgoksoy@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
12:00-13:00
İş Telefonu
0256
Dersin Amacı
İçerikteki konuların anlaşılmasını sağlamak.
Dersin İçeriği
Raşit Halifeler devri siyasi, sosyal ve idari gelişmeler. Hz. Ebu Bekir?in hilafeti, irtidat hareketleri ve döneminin önemli olayları. Hz. Ömer dönemi fetih hareketleri ve devlet idaresi. Hz. Osman döneminin önemli olayları ve iç isyanlar. Hz. Ali ve Muaviye arasındaki mücadele. Emevi Devleti?nin kuruluşu ve siyasi ve kültürel tarihi. Emeviler döneminde fetih hareketleri, devlet idaresi ve sosyal hayatı. Abbasi ihtilalı ve Emevilerin yıkılışı. Abbasilerin ilk dönem siyasi tarihi, sosyal ve kültürel gelişmeleri. Endülüs Emevi Devleti, Türklerin islamı kabulü, Türkler tarafından kurulan devletler.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Dört Halife döneminde devlet başkanlığı seçimi, Hz. Ebu Bekir dönemi irtidat hareketleri ve dönemin önemli olayları hakkında bilgilenir.
DK2
Hz. Ömer?in halife olması, döneminde önemli olaylar, fetih hareketleri ve devlet yönetimi hakkında bilgilenir.
DK3
Hz. Osman dönemi olayları, ihtilal, Hz. Ali iç isyanlar ve Muaviye arasındaki mücadeleler konusunda bilgilenir.
DK4
Emevi Devleti?nin kuruluşu, siyasi tarihi, fetih hareketleri, devlet idaresi ve sosyal hayat hakkında bilgi sahibi olur.
DK5
Abbasi ihtilalı ve Emevilerin yıkılışı, Abbasilerin ilk dönem siyasi tarihi, sosyal ve kültürel gelişmeler konusunda bilgilenir.
DK6
Endülüs Emevi Devleti hakkında bilgi edinir.