of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/5/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILA-214
Kelam Tarihi
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
4. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
1-Musa Koçar
2-Galip Türcan
3-H. Tevfik Marulcu
Dersin Yardımcıları
E. Gülhan Gençdoğan
Ayşe Turhan
Fatmanur Ceran Köksal
Emre Köksal
Ofis Yeri
327
E-Posta
musakocar@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
13:00-15:00
İş Telefonu
02462110236
Dersin Amacı
Kelamın tarihi ve ekolleri konusunda bilgi vermek.
Dersin İçeriği
Kelâm ilminin konusu, Kelâm ilminin doğuşu ve geçirdiği aşamalar; Kelâm ilminin tarifi ve önemi; Usûlu'd-din açısından günümüzde müslümanların dini hayatlarını etkileyen çeşitli faktörler; Sosyolojik faktörler, dini faktörler. Hükümler, deliller ve metotlar.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Grup Çalş. / Ödevi
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Kelâm ilminin konusunu kavrar.
DK2
Kelâm ilminin doğuşu ve geçirdiği aşamalar hakkında bilgi sahibi olur.
DK3
Kelâm ilminin tarifi ve önemini kavrar.
DK4
İslam’ın Allah-insan-kâinat ilişkisine bakışını inceler.
DK5
Toplumun din anlayışını ve dinî hayatını etkileyen sosyolojik, psikolojik ve antropolojik faktörleri inceler.
DK6
İslam'ın erken döneminde ortaya çıkan inanç tartışmaları hakkında bilgi edinir.