of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/4/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILA-215
İtikadi İslam Mezhepleri
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. M.Saffet SARIKAYA, Dr. Öğr. Üyesi Kamile ÜNLÜSOY
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi
E-Posta
mehmetsarikaya@sdu.edu.tr, kamileunlusoy@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
0219, 0248
Dersin Amacı
İslam Mezhepleri Tarihi alanının, konusu, gayesi, metotları, mezheple ilgili temel kavram ve kaynakları, din-mezhep ilişkisi, mezheplerin doğuş nedenleri, Ehl-i Sünnet in oluşumu, Selef, Eşarilik, Maturidilik, Haricilik ve Vehhabilik, Şiilik, İmamiyye, İsmailiyye ve Zeydiyye kolları ile, Nusayrilik, Yezidilik, Dürzilik Kadıyanilik gibi mezhepler ve Alevilik hakkında temel bilgiler vermek; mezhepler üstü bir bakışla mezheplere, dini farklılaşmalara tarafsız yaklaşmayı sağlamak ve günümüze uygun din anlayışının oluşmasına zemin hazırlamak.
Dersin İçeriği
İslam Mezhepleri Tarihi alanının, konusu, gayesi, metotları, mezheple ilgili temel kavram ve kaynakları, din-mezhep ilişkisi, mezheplerin doğuş nedenleri, Ehl-i Sünnet in oluşumu, Selef, Eşarilik, Maturidilik, Haricilik ve Vehhabilik, Şiilik, İmamiyye, İsmailiyye ve Zeydiyye kolları ile, Nusayrilik, Yezidilik, Dürzilik Kadıyanilik gibi mezhepler ve Alevilik
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
İslam Mezhepleri Tarihiyle ilgili temel kavramları ve temel kaynakları doğru öğrenerek mesleki hayatında kullanabilme becerisi kazanır.
DK2
Din-mezhep ilişkileri çerçevesinde doğru din anlayışıyla günümüzü anlam ve yorumlama yetisine sahip olur.
DK3
Dini zihniyet biçimleri ve dinin doğru anlaşılmasındaki asli ölçüleri toplumun güncel problemlerini çözmede kullanabilme yetisi kazanır.
DK4
İslam mezhepleri tarihinin, kapsamı, metodolojisi, İslam düşüncesindeki ilk ihtilaflar, Ehl-i Sünnet, Selef, Ehl-i Hadis, Eşarilik, Maturidilik, Haricilik ve Vehhabilik, Şiilik ve kolları, Gali fırkalar ve Alevilik hakkında temel bilgiler elde eder.
DK5
İslam düşünce tarihinde ortaya çıkan farklılıkları birer zenginlik olarak görür.
DK6
Dini farklılaşmalara mezhepler üstü yaklaşma tutumu kazanır.