of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/6/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILA-219
İslami Türk Edebiyatı
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Melek DİKMEN
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
SDÜ İlahiyat Fakültesi
E-Posta
melekdikmen@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
09:00-17:00
İş Telefonu
0246 211 02 67
Dersin Amacı
Türklerin İslamiyet’e girişiyle birlikte oluşturdukları edebiyat birikimini ve bu edebi hayatın zaman içinde gelişimini, edebi türleri ve bu eserleri yaratan edebiyatçıları metinlerle birlikte öğrenmektir.
Dersin İçeriği
Eski Türk Edebiyatı olarakta bilinen İslam sonrası Türk edebiyatında kronolojik sıra göz önüne alınmak suretiyle ilk dini edebiyat ürünlerinden başlayarak, Türklerin Orta Asya, Azeri ve Anadolu sahasında meydana getirdikleri edebi türler olan mevlid, tevhid, naat, miraciye, ilahi gibi eserlerin yanında tasavvuf önderleri tarafında ortaya konulan eserler de detaylı bir şekilde anlatılacaktır. Özellikle Anadolu’da verilen eserler üzerinde nazım ve nesir türleri dikkate alınarak titizlikle durulacaktır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
İslam öncesi dönemde oluşturulan destanî ve kahramanlık edebiyatının belli başlı unsurlarını öğrenci tanır;
DK2
Tarihi seyir içinde edebiyat ürünlerinin gelişimini öğrenip, edebi türlerle ilgili metin çalışmalarını devam ettirir.
DK3
Tevhid, naat, miraciyye, mevlid gibi dini edebiyatın temel konularının çıkış amaçlarını kavrar.
DK4
Tasavvuf ve tekke edebiyatına dair edebi türleri inceler.
DK5
Osmanlı nesiri ve şiiri hakkında kronolojik bilgiler öğrenir.
DK6
Tasavvuf ve tekke edebiyatına dair örnekleri uygulamalı bir şekilde inceler.