of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/6/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILA-307
Fıkıh V (Arapça)
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
5. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Adnan KOŞUM
Doç. Dr. Ünal YERLİKAYA
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Muhammet Peşe
Dr. öğr. Üyesi Ömer Faruk ATAN
Dersin Yardımcıları
Arş.Gör. Yıldız DEMİR
Arş.Gör. Serap Nurhan ÇAM
Ofis Yeri
336-335-330
E-Posta
adnankosum@sdu.edu.tr
unalyerlikaya@sdu.edu.tr
ahmetmuhammetpese@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
15:00-17:00
İş Telefonu
02462110229-02462110230-02462110234
Dersin Amacı
İslam Miras Hukuku, Şirketler Hukuku ve İslam Devletler Hukuku ile ilgili temel konu ve terminolojinin kavratılmasını sağlamak
Dersin İçeriği
İslam Miras Hukuku: Miras kavramı, mirasçılık sebepleri, yasal mirasçılar, miras payları. Şirketler Hukuku: Şirket kavramı,şirketin unsur ve şartları, şirketin sona ermesi. Anayasa hukuku, Devletler hukuku: İslam hukukunda devlet anlayışı
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Dersi alan öğrenci, İslam Miras hukukunun karakteristik yapısını kavrar ve miras hukukuyla ilgili terimleri açıklayabilir.
DK2
Dersi alan öğrenci, İslam miras hukukunda miras taksiminin hangi ölçütlere göre yapıldığını ve kimlerin hangi oranda mirastan pay sahibi olduğunu kavrar.
DK3
Dersi alan öğrenci, İslam şirketler hukukunun karakteristik yapısını kavrar ve şirketler hukukuyla ilgili terimleri açıklayabilir.
DK4
Dersi alan öğrenci, İslam şirketler hukukunu şekillendiren temel ilkeleri ve mahiyetleri yönüyle şirket türlerini kavrar.
DK5
Dersi alan öğrenci, İslam anayasa hukukunun karakteristik yapısını kavrar ve anayasa hukukuyla ilgili terminolojiye hakim olur.
DK6
Dersi alan öğrenci, İslam devlet teorisini ve İslam'da anayasal hakların nelerden ibaret olduğunu kavrar.
DK7
Dersi alan öğrenci, İslam devletler hukukunun konusunu ve İslam'de devletler arası ilişkilerin hangi ilkelere göre şekillendiğini kavrar.