of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/4/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILA-313
Kelam I
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
5. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
1-Musa KOÇAR
2-Galip TÜRCAN
3-Hasan Tevfik MARULCU
Dersin Yardımcıları
Arş. Gör. Emre KÖKSAL
Ofis Yeri
SDU İlahiyat Fakültesi
E-Posta
hasanmarulcu@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
13:00-15:00
İş Telefonu
02462110243
Dersin Amacı
Ders konuları hakkında bilgi vermek. Ateizm, Materyalizm, Septisizm, Agnostizm, Pozitivizm, Nihilizm, Evrimcilik gibi güncel akımlar karşısında donanımlı bir ilahiyatçı yetiştirmek.
Dersin İçeriği
Allah'ın varlığı, isbât-ı vâcip yolları, inkârcı akımlar, Allah'ın birliği, şirk, Allah'ın sıfatları, Allah'ın isimleri, kulların fiilleri, halk, kesb, istitaat, hidayet, dalâlet, salâh-aslah, hüsün-kubuh, rızık, ecel kavramlarının çeşitli kelam ekollerine göre açıklanması ve işlenmesi.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Grup Çalş. / Ödevi
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Allah'ın Varlığının Delillerini kavrar.
DK2
Allah'ın İsimlerini tanır.
DK3
Allah'ın Sıfatlarını tanır.
DK4
Kader ve Kazaya İman bahsini kavrar.
DK5
İnsanın Fiillerinin sınırlarını kavrar.
DK6
Nübüvvet Bahislerini kavrar.
DK7
Kitaplara, Meleklere ve Ahirete İman konularını kavrar.