of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/4/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILA-314
Kelam II
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
6. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
1-Musa Koçar
2-Galip Türcan
3-H.Tevfik Marulcu
Dersin Yardımcıları
Elmas Gülhan Çam
Fatmanur Ceran Köksal
Emre Köksal
Ayşe Turhan
Ofis Yeri
327
E-Posta
musakocar@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
13.00-15.00
İş Telefonu
02462110236
Dersin Amacı
Tarihi süreç içerisinde ortaya çıkan ve tartışılan klasik Kelam problemlerini, hem tarihsel hem aktüel yapısıyla öğrenciye aktarmak ve öğrenciyi bilgilendirmek.
Dersin İçeriği
Nübüvvetin İmkanı ve İspatı; Allah-İnsan İlişkisi Açısından Vahiy; Ahiretin Varlığı; Din-Toplum İlişkisi.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Grup Çalş. / Ödevi
Okuma
Ödev
Alan Çalışması
Sosyal Faaliyet
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Kelam’ın Temel Terimler ve kavramlarını öğrenir.
DK2
Klasik Kelam’ın ele alıp tartıştığı iman ve akaide ait sorunları rasyonel olarak tartışabilir.
DK3
İslam Dini’nin temel bünyesini tanır.
DK4
Kelam’ın gelişim aşamaları hakkında bilgi sahibi olur.
DK5
Farklı düşünce sistemlerini İslam ile karşılaştırma becerisi elde eder ve dini sistemlerle karşılaştırma yaparak değerlendirmede bulunma imkanına kavuşur.
DK6
Hüküm, delil ve metotlarla ilgili bilgi sahibi olur ve bunları günümüz koşullarında kullanır.
DK7
Dinin Temel Dayanakları hakkında bilgi sahibi olur.