of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/4/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILA-317
Felsefe Tarihi
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
5. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Nejdet Durak
Prof. Dr. Ayşe Sıdıka Oktay
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
176-173
E-Posta
nejdetdurak@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
mesai saatleri içerisinde
İş Telefonu
246 211 0277
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere felsefenin ne olduğu, alanları, sorunları ile Antik Yunan Felsefesi ile Ortaçağ Felsefesi, Rönesans felsefesinden 19. yüzyıl felsefesine kadar uzanan dönemde ortaya çıkan filozof ve felsefe akımlarını öğrencilere tanıtmak. Düşünce ve akımlar arasındaki yakınlıklar ya da karşıtlıkları belirterek, tartışılan konuların bugüne uzanımlarını ve yansımalarını tespit edip, günümüz sorunlarını anlamada ve çözümlemede bu düşüncelerin cevap olup-olamayacakları tartışılacaktır. Bu dönemlerde mevcut filozofların görüşlerini hayat ve kültür ortamı içerisinde tanıtarak, bu düşünceler arasındaki yakınlıklar ya da karşıtlıkları belirtmek; onların bugüne yansımalarını tespit edip, mevcut sorunlarımıza cevap olup-olamayacaklarını tartışmaktır. Felsefenin sorgulayıcı yapısı ve işleviyle, öğrencilerin yaşamlarında elde ettikleri ve aktaracakları bilgiyi eleştiri süzgecinden geçirmeleri; karşılaşılan sorunlara ve özellikle hayatlarına eleştirel bir bakış açışı geliştirmesi hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği
Bu derste, başlangıcından Çağdaş döneme kadar felsefenin doğuşu ve gelişimi temel okullar ve konular üzerinden işlenecektir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Öğrenci binlerce yıllık felsefe kültürünü okuyup anlayabilme yetisi kazanır ve bu yönde temel bir bakış açısı elde eder.
DK2
Öğrenci nitelikli düşünme, analitik sorgulama ve sistematik eleştirme yetenekleri kazanır.
DK3
Günümüz meselelerine felsefi ve özgün yaklaşımlarda bulunabilir.
DK4
Filozofların felsefe ve din anlayışları öğrenilir
DK5
Batı felsefesinin genel özellikleri ve kavramları öğrenilir, İslam dünyasına olan yansımalarını değerlendirilir.
DK6
Öğrenci, felsefi problemlerin farklı insanlar tarafından farklı şekillerde tanımlanabileceği ve yorumlanabileceğini anlama becerisini kazanır.
DK7
Öğrenci, belli başlı filozoflarının düşüncelerini analiz eder ve eleştirel olarak değerlendirir.