of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/5/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILA-318
İslam Felsefesi
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
6. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Hatice Toksöz
Salih Aydın
Dersin Yardımcıları
yok
Ofis Yeri
0174
E-Posta
haticetoksoz@sdu.edu.tr, salihaydin@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Salı 14:00-16:00
İş Telefonu
02662110174
Dersin Amacı
İslâm felsefesinin konusunu, alanını ve yöntemlerini, temel kavramlarını, oluşumundaki temel kaynaklarını, başlıca ekol ve akımları, ekol ve akımların metafizik, epistemolojik ve etik görüşlerini tanımak
Dersin İçeriği
İslâm felsefesinin konusu, alanı ve yöntemleri, temel kavramları, oluşumundaki temel kaynakları, başlıca ekol ve akımlar, ekol ve akımların metafizik, epistemolojik ve etik görüşleri incelenecektir
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Felsefenin ne demek olduğunu kavrar.
DK2
İslam dininin temel iddialarının felsefesini yapar.
DK3
İslam dininin temel iddialarının makuliyetini kavrar.
DK4
İslam dininin temel iddialarını makul çerçevede savunur.
DK5
İslam filozoflarını tanır.
DK6
İslam felsefesi ile diğer disiplinlerin ilişkisini kavrar.