of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/6/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
İEG-320
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
2.0
0.0
2.0
3.0
3.0
6. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Arş. Gör. Dr. Zeynep TÜRKKAN
Dersin Yardımcıları
Yok
Ofis Yeri
SDÜ İlahiyat Fakültesi, 159
E-Posta
zeynepturkkan@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
10:00-12:00
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğretmen adaylarına din öğretiminde kullanabilecekleri öğretim teknolojilerini tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirmeyi öğretmek ve öğretim teknolojilerinin din öğretimindeki yeri ve önemini kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Öğretim teknolojilerine ilişkin temel kavramlar, materyal geliştirmenin aşamaları, öğretim süreci unsurlarının öğretim teknolojisiyle ilişkisi, din öğretiminde araç ve materyallerin yeri ve işlevleri, din öğretimi materyallerinin seçiminde ve geliştirilmesinde dikkat edilmesi gereken ilkeler, din öğretimi öğretmenlerinin sahip olması gereken yeterlilikler, din öğretiminde kullanılabilecek bazı araç ve materyaller (örneğin, gerçek eşyalar, model/maketler, kavram haritaları, panolar, bulmacalar, eğitsel oyunlar vb.)
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Uygulama
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Din öğretimi teknolojisine ilişkin temel kavramları tanımlar.
DK2
Öğretim materyali geliştirmenin aşamaları olan tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirmeyi açıklar.
DK3
Öğretim sürecinin unsurları ile öğretim teknolojisi arasındaki ilişkiyi açıklar.
DK4
Din öğretimi öğretmenlerinin öğretim teknolojisine dair sahip olmaları gereken yeterlilikleri söyler.
DK5
Din öğretiminde araç ve materyallerin yeri ve işlevlerini açıklar.

DK6
Din öğretimi materyallerinin geliştirilmesinde dikkat edilmesi gereken ilkeleri belirtir.
DK7
Din öğretimi materyali seçilirken dikkat edilmesi gereken faktörleri belirtir.

DK8
Din öğretiminde kullanılabilecek araç ve materyalleri sınıflandırır.
DK9
Din öğretiminde bazı araç ve materyallerin kullanımında dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.
DK10
Öğretim materyali geliştirme ilkelerine uygun olarak öğretim materyalleri geliştirir.