of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/5/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILA-404
Tefsir VI (Arapça)
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
8. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Ali Galip GEZGİN
Prof. Dr. İshak ÖZGEL
Doç. Dr. Ali BULUT
Dr. Öğr. Üyesi Celalettin DİVLEKCİ
Dr. Öğr. Üyesi M. Zeki SÜSLÜ
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
E-Posta
aligezgin@sdu.edu.tr?; ishakozgel@sdu.edu.tr?; alibulut@sdu.edu.tr; celalettindivlekci@sdu.edu.tr?; zekisuslu@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
-
İş Telefonu
02462110232;02462110226;02462110240; 02462112222; 02462110259
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrenciye farklı dil ve üslûba sahip tefsir metinlerini okuyabilme, çözümleyebilme ve âyetleri güncel olaylar karşısında yorumlayabilme melekesini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Temel bir kısım tefsir metinleri incelenecek; sure ve ayetler üzerinde meal ve tefsir incelemeleri yapılacaktır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Uygulamalı metin ve sure incelemesi ile Tefsirle ilgili temel kavram ve kaynaklar daha da netleşir.
DK2
Bir sure incelemesi çerçevesinde ayet ve surelerin yorumunda dikkat edilmesi gereken bir kısım kurallar ve metot bilgileri uygulamalı olarak öğrenilir.
DK3
Ayetlere anlam verilirken dikkat edilmesi gereken hususları kavrar.
DK4
Öğrenci Tefsir metinlerini okuyabilme kabiliyeti kazanır.
DK5
Ayetlerde geçen belağat unsurlarını öğrenir.
DK6
Bir surede Kur’an’ın ana hedeflerinin nasıl zikredildiği bilgisine sahip olur.