of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/4/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILA-405
Hadis V (Arapça)
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof.Dr. Talat Sakallı
Doç.Dr. Yusuf Açıkel
Dersin Yardımcıları
Arş. Gör. Muhammed Furkan Taha DEMİRBAŞ
Ofis Yeri
İlahiyat Fakültesi, Programda yer alan derslikler
E-Posta
yusufacikel@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Pazartesi ve Cuma günleri, 13.00-17.00
İş Telefonu
0246 211 0249
Dersin Amacı
Hadislerin klasik şerh yöntemlerinin öğrenilmesi, günümüz yorum yöntemleri ile mukayesesinin yapılması, kazanılmış meşru yorum bilgisiyle hadislere sahih anlam vermek, İslami ilimler arası çalışmaların yapılabilmesi.
Dersin İçeriği
Aile hayatı, Çocuk ve çocuk terbiyesi, Ana baba ve hakları, Kadın ve kadın hakları, Yaşlılık, Engellilik, Komşuluk, Yetimler ve Yetim olma, Adalet ve haklara riayet, Yönetim ve yönetilme, Dünya ve dünyevileşme, âhiret ve Âhiret hayatı, günümüz açısından önemli olan evrensel mesajları, (Örnekler üzerinden değerlendirilecek).
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Seminer
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Hadis metinlerini içeren temel kaynakların tanır.
DK2
Müsnedlerin özellikleri kavrar ve içindeki amaçlanan hadislere ulaşabilir.
DK3
Sünenleri, yazarlarını ve içeriklerini kavrar.
DK4
Câmileri, müelliflerini ve niteliklerini bilir içindeki istenen hadisleri bulabilir.
DK5
Musannefler, özellikleri ve içeriklerini bilir.
DK6
Seçki hadisleri ihtiva eden eserler ve niteliklerini kavrar.
DK7
Hadislerin Cerh ve Ta'dilini yapabilir.
DK8
Hadis ravilerini içeren eserleri, özelliklerini bilir ve ravilere ulaşabilir.
DK9
Kaynağına göre hadislerin sıhhatini tespit edebilir.
DK10
Şamile programını kullanarak hadislerin kaynağına ulaşabilir.