of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/5/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
İEG-416
Öğretmenlik Uygulaması
2.0
0.0
6.0
5.0
5.0
8. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof Dr Saadettin ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları
YOK
Ofis Yeri
269
E-Posta
saadettinozdemir@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
15.00.16.00
İş Telefonu
0 246 211 0172
Dersin Amacı
Bu derste öğretmen adaylarının mümkün olduğu kadar erken bir aşamada, bir uygulama öğretmeni nezaretinde okulu, öğrencileri ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönlerden tanıması ve sürece dahil olup konu anlatımı yapmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Alana özgü öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili gözlemler yapma; alana özgü özel öğretim yöntem
ve tekniklerinin kullanıldığı bireysel ve grupla mikro-öğretim uygulamaları yapma; alana özgü etkinlik
ve materyal geliştirme; öğretim ortamlarını hazırlama, sınıfı yönetme, ölçme, değerlendirme
ve yansıtma yapma.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Okuma
Ödev
Uygulama
Yerinde Uygulama
Dersi İşleyiş Yöntemi
Teorisi Uzaktan Öğretim Uygulaması Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
80
Uzmanlık/Alan Dersi
20
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Öğretmenlik alanını tanır.
DK2
Öğretim ilke ve yöntemlerini yerinde uygular.
DK3
Okul, öğrenci, öğretmen ve veli ortak paydalarını tanır.
DK4
Öğrencilerle iletişim becerilerini geliştirir.
DK5
Öğretmenlik becerisini geliştirir.
DK6
Fakülteden mezun olmadan istihdam alanını tamamıyla tanır.