of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/4/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILA-507
İslam Kurumları Tarihi
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
5. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
M. Sadık AKDEMİR
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
SDÜ İlahiyat Fakültesi
E-Posta
sadikakdemir@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
09:00-17:00
İş Telefonu
0246 211 02 62
Dersin Amacı
İslam kurumlarının doğuşunu, tarihi gelişimlerini ve yapısal özelliklerini kavramak
Dersin İçeriği
İslam kurumlarının doğuşu, yapısı ve tarihi gelişimleri; idari kurumlar, hilafet, vezaret ve divanlar; sosyal ve dini kurumlar, vakıflar, şeyhülislamlık, nakibül-eşraflık, camiler ve mescitler; eğitim kurumları, küttap ve medreseler; yargı ve adli teşkilat, mahkemeler ve mezalim mahkemeleri; ekonomik kurumlar, hazine (beytülmal); istihbarat ve posta teşkilatı (berid); hisbe teşkilatı; askeri kurumlar ve İslam ordusunun yapısı.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
İslam Kurumları Tarihi?nin kaynakları, İslam'ın ilk zuhurunda mevcut bulunan kurumlar hakkında bilgi sahibi olur.
DK2
İslamiyet'le birlikte kurumların doğuşu konularında bilgilenir.
DK3
İslam Kültür ve Medeniyetinin müesseselerin ne zaman ve nerede ilk defa kurulduğunu tespit etme ve öğrenme yetisi kazanır.
DK4
İslam kurumlarının tarihi seyir içerisinde hangi ülkelerde ne gibi değişim ve gelişim gösterdiği hakkında malumat sahibi olur.
DK5
İslam kurumlarının ne zaman ve nerede son buldukları mevzularında bilgi sahibi olur.
DK6
İslam Kültür ve Medeniyetinin kaynaklarını tanır.