of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/4/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILA-519
el-Arabiyye li'l Kur'an ( Arapça)
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
5. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Nevin Karabela
Şekib ASIM
Dersin Yardımcıları
Ebuzer Sarp
Bünyamin Aydın
Şekib ASIM
Ofis Yeri
02462110241
E-Posta
nevinkarabela@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Pazartesi 13.00-14.00
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Kurallı ve düzgün fiil ve isim cümlesi kurabilir. Arapça metinlerde geçen cümleleri öğelerine ayırabilir. Ögeleri göz önünde bulundurarak doğru okuyabilir ve harekeleyebilir.
Dersin İçeriği
Kelime ve kelime türleri; isim, fiil ve harfler; harfi cerler; isim cümlesi: mübteda ve haber; fiil cümlesi: fiil, fail, mefuller, hal vb.; ism-i mevsuller; ism-i işaretler; zamirler; nasb ve cezm edatları; şart edatları; zarflar; soru edatları; isim ve sıfat tamlaması; tekid, bedel, atıf, hal; İrab (mahallî, takdîrî ve lafzî) ve üç temel konusu; merfu’at(fail, mübteda, haber, inne ve kardeşlerinin haberi, kane ve kardeşlerinin ismi, naib-i fail, ma ve la’nın ismi; mansubât (mef’ul, hal, temyiz, müstesna, kane ve kardeşlerinin haberi, inne ve kardeşlerinin ismi) ve mecrûrat (isim tamlaması, harfi cerle mecrur olan isimler)
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Grup Çalş. / Ödevi
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Metinlerdeki kelimelerin türünü çözümler.
DK2
Arapça cümle ögelerini ayırt eder
DK3
Anlamlı Arapça cümleler kurmayı öğrenir.
DK4
Anlam değiştiren kurallara dikkat eder.
DK5
Dinî metinleri doğru anlamayı ve analiz etmeyi öğrenir
DK6
Kur'an ve Hadislerin anlaşılmasında hataya düşmekten kendisini engeller.