of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/4/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILA-533
Anadolu'da Tasavvuf
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
5. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof. Dr. Rifat OKUDAN
Dersin Yardımcıları
Muhammed UZUNYOL
Ofis Yeri
İlahiyat Fakültesi
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Anadolu Tasavvuf Tarihi öncülerini bilmek ve bütün yönleriyle incelemek
Dersin İçeriği
Tasavvufun Anadolu'daki alanı, sınırları, özellikleri, kaynakları, tarihi safhaları, ekolleri, temsilcileri ve temel meseleleri.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Alana ait kuramsal ve uygulamaya dönük kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
DK2
Alana ait formasyonu, uygulama alanına dönüştürebilir.
DK3
Anadoluda Tasavvufi akımlar hakkında genel bilgi sahibi olur.
DK4
Anadoludaki tasavvufi akımların Muhteva, Tarihsel, Biyografik ve Bibliyografik Kaynakları öğrenir