of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/6/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILA-545
XX. Yüzyıl Düşünce Hareketleri
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
5. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof. Dr. Nejdet Durak, Prof. Dr. Ayşe Sıdıka Oktay
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
176
E-Posta
nejdetdurak@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
mesai saatlerinde
İş Telefonu
0246 211 0277
Dersin Amacı
Bu derste öğrenciden beklenen 20. yüzyıl Felsefesine ilişkin temel bilgi edinmeleri ve kazanımlarını günümüz dünyasının sorunlarını kavramlaştırma becerisine dönüştürmeleridir.
Dersin İçeriği
Günümüz felsefi düşüncesinde mevcut akımları tanır.
Günümüz problemlerinin arka planlarına nüfuz edebilir.
Günümüz felsefi düşüncesi, din, kültür, dil ve ahlak ile ilişkilerine ait literatürü inceler
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Çağdaş dönem filozofların metinlerini okuyup kavrama.
DK2
Çağdaş dönem filozoflarının ve akımlarının varlık, bilgi, değer gibi alanlardaki temel görüşlerini kendi eserlerinden okuyarak öğrenmeleri.
DK3
Çağdaş dönem filozoflarının ve akımlarının felsefe yaparken kullandıkları yöntem ve teknikler hakkında bilgi ve bilinçli olmaları.
DK4
Çağdaş dönem filozoflarının ve akımlarının, felsefe tarihindeki diğer akım ve filozoflarla olan ilişkiler bağlamında mukayeseli bir şekilde öğrenme.
DK5
Çağdaş dönem filozoflarının ve akımlarını öğrenmenin ilahiyat ana alanına olası katkılarını ve kazanımlarını öğrenme.
DK6
Çağdaş düşüncenin temel kaynaklarını kavrama ve açıklayabilme.
DK7
Çağdaş felsefenin öne çıkan isimlerini açıklayabilme.