of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/6/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILA-549
Davranış Bilimlerine Giriş
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
5. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof. Dr. Hüseyin Certel
Dersin Yardımcıları
YOK
Ofis Yeri
148 nolu oda
E-Posta
huseyincertel@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
0301
Dersin Amacı
Öğrencileri, İnsan davranışlarını psikoloji ve sosyoloji başta olmak üzere farklı sosyal bilimlerin bakış açısıyla anlama, anlamlandırma, analiz etme ve yorumlama becerileri kazandırılarak mesleğe hazırlamak.
Dersin İçeriği
Davranışın psikolojik ve sosyolojik temelleri
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Sosyolojinin öncülerini tanıyarak, sosyolojide kuramsal yaklaşımları kavrar.
DK2
Sosyal yapı ve sosyal ilişkiler, sosyal gruplar, davranış düzlemini kavrar.
DK3
Sosyal sorumluluk davranışı edinir.
DK4
Zeka ve ölçülmesi, zeka kuramları, zekayla ilgili gerekli bilgileri kazanır.
DK5
Öğrenme kuramları ve davranış analizini yapabilecek yeteneği edinir.
DK6
Tutumlar ve tutum değişimi, tutum değişim kuramları hakkında yorum yapabilir.